top of page

לאורך כל הדרך

ייעוץ תעסוקתי

אני פוגשת אנשים סביב צומתי קריירה שונים: ביציאה מלימודים לקראת תפקיד ראשון, במעבר מתפקיד מקצועי לתפקיד ניהולי, בהחלטה אם להיות שכיר או עצמאי, בשילוב בין קריירה וחיי משפחה במהלך שלבי חיים שונים ובנקודות נוספות. לכולנו דילמות  שנוגעות לקריירה ואנו מתמודדים עם חוסר ודאות. סביר להניח שיש לך כישורים רבים שיאפשרו לך להצליח, אך חרדה, חוסר ודאות, בלבול ואתגרים אחרים, אישיים ומקצועיים ,מגבילים אותך ולא מאפשרים לך להגיע למקום הרצוי. 

 

ייעוץ קריירה נועד לאפשר לך התבוננות בכוחות ובמיומנויות שבהם ניחנת ולהעניק לך יכולת לסמן נתיב כדי לממש אותם בשוק התעסוקה. ייעוץ קריירה יספק לך הדרכה, תמיכה ואסטרטגיית פעולה, כדי שתרגיש ביטחון ותהיה לך מוטיבציה לנהל את הקריירה שלך בצורה יעילה.

ייעוץ קריירה פרטי

ייעוץ בצמתי קריירה

החיים התעסוקתיים שלנו יכולים להעלות דילמות שונות. לעיתים אנו חשים חוסר סיפוק או חוסר בהגשמה עצמית בקריירה שלנו. לעיתים יש לנו תחושה שאנו חרוצים, שאפתנים, מונעים ומחויבים לקידום שלנו, אך ההתקדמות לא מגיעה בקצב שציפינו אליו. לעיתים יש לנו תחושה שיש חסמים שמעכבים את הצמיחה וההתקדמות שלנו אך קשה לשים את האצבע מה בדיוק. לעיתים יש לנו קושי לנקוט צעדים כדי ליזום ולבנות את רשת הקשרים שתוביל אותנו לשלב הבא. לעיתים אנו מרוצים מאד ברמה הפיננסית אך מרגישים חוסר שמחה וסיפוק במסלול הקריירה וקשה לנו לך לקחת שליטה כדי לכוון אותו מחדש. לעיתים אנו זוכים באחריות חדשה בעבודה, אבל עדיין מפקפקים ביכולת שלנו לבצע היטב את התפקיד ? לפעמים אנו רוצים שינוי כי אנחנו שונים ממי שהיינו בעבר אך לא יודעים מאיפה להתחיל.

ייעוץ בצמתי קריירה
bottom of page